Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: – trgovačka društva i druge pravne osobe, – jedinice lokalne i područne samouprave, – tijela državne uprave, – organizacije civilnog društva (udruge), kao i – ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Rok za prijavu

13 rujna, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

Predmet poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021. — 2027. – projekti standardnih djelovanja (Standard Action Projects) na natječaj za 2022. godinu.

Projektni prijedlozi za Standard Action Projects – SAP projekte pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 2. st. 4; članku 3.; članku 14. Uredbe (EU) br. 2021/783,
 • odnose se na Program LIFE 2021. — 2027. (potprogrami „Priroda i bioraznolikost”, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”,
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa:

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • organizacije civilnog društva (udruge), kao i
 • ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

 

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem subvencija, pomoći i donacija i to:

 • subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama,
 • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
 • donacije organizacijama civilnog društva (udrugama).

 

Fond će, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicima koji udovoljavaju kriterijima i mjerilima iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima Programa LIFE i općim aktima Fonda, i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima Programa LIFE 2021. – 2027. i općim aktima Fonda. Opravdani troškovi su neposredno vezani uz provedbu pojedinih projektnih aktivnosti, a nastali su u razdoblju provedbe projekta radi ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva. Fond neće prihvaćati kao opravdane troškove projekta, one koji se odnose na indirektne troškove (administrativni i režijski troškovi i dr.), plaće i naknade zaposlenika čiji je izvor državni proračun i drugi javni izvori te izdatke koji su neprihvatljivi za sufinanciranje putem Programa LIFE.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda osiguran je Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn.

Projekti koji se prijavljuju na potprograme „Priroda i bioraznolikost”, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama” za natječaj 2022. prijavljuju se u jednoj fazi.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (13. lipnja 2022.) i traje do 13. rujna 2022. godine.

Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2022. na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr

 

Objavljeni natječaj

Skip to content