Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne i fizičke osobe – obrtnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave filtera ili/i sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u javnom linijskom i povremenom prijevozu putnika čija je svrha nabava filtera i/ili filtracijskih sustava koji imaju svrhu sprječavanja širenja povećanih količina alergena, koji su posljedica klimatskih promjena.

Cilj ovog Javnog poziva je doprinos mjeri prilagodbe klimatskim promjenama – jačanje sustava praćenja alergenskih vrsta.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo pravne i fizičke osobe – obrtnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu te koje:

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu Filtera ili Sustava za pročišćavanje zraka u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika, koji svojim tehničkim specifikacijama pod točkom „V. Definicije” dokazana sprječavaju širenje alergena i virusa, te za to posjeduju EU priznate certifikate (atest) i koji su predviđeni za instalaciju u cestovnim vozilima za prijevoz putnika.

Razdoblje prihvatljivih troškova i provedbe projekta je od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine, u kojem trošak mora nastati i biti plaćen.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u prethodno navedenom postotnom udjelu, odnosno najviše do 600.000,00 kuna. Po ovom Javnom pozivu pravna ili fizička osoba-obrtnik može dostaviti jedan zahtjev, koji može sadržavati nabavu Filtera i/ili Sustava za jedno ili više vozila.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 10.000.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content