Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na iskaz interesa sukladno ovom Javnom pozivu mogu izvršiti gospodarski subjekti koji: -imaju sjedište na području Republike Hrvatske i -imaju sklopljen ugovor o obradi posebne kategorije otpada koja je u sustavu kojim upravlja Fond ili -imaju ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje obrade posebne kategorije otpada – imaju dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu posebne kategorije otpada -iskažu interes za uspostavu kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada, a da u trenutku objave Javnog poziva nemaju sklopljen ugovor s Fondom, ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili dozvolu za gospodarenje otpadom.

Rok za prijavu

20 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Predmet natječaja

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Javnog poziva za iskaz interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja prikuplja podatke o potrebama i mogućnostima za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postojećeg kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada na području Republike Hrvatske.

Cilj ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama i mogućnostima za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postojećega kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada na području Republike Hrvatske, kako bi se mogla
planirati provedba određenih mjera, odnosno sufinancirati uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postrojenja za recikliranje otpada radi postizanja visoko učinkovitog recikliranja koje bi omogućilo postizanje obveznih ciljeva Republike Hrvatske u narednom
razdoblju.

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se podaci o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva sukladno obavezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti trebaju dostaviti:

• pismo namjere/iskaza interesa,

• studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi ili sličan dokument ukoliko postoji (preliminarna studija, investicijski plan, elaborat, analiza, okvirni troškovnik i dr.) s dodatnom dokumentacijom koju smatra relevantnom, te

• u slučaju ugovornog obrađivača, ovlaštenika ili obrađivača popuniti priloženi Obrazac 1.a – prijava iskaza interesa ugovornog obrađivača, ovlaštenika ili obrađivača za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja ili

• u slučaju ugovornog potencijalnog obrađivača popuniti priloženi Obrazac 1.b – prijava iskaza interesa potencijalnog obrađivača za uspostavljanje kapaciteta recikliranja,

• ostalu dokumentaciju za koju zainteresirani gospodarski subjekt smatra da je relevantna.

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv za iskaz interesa počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa na mrežnoj stranici Fonda, a završava zaprimanjem u Fond putem elektroničke pošte najkasnije do 20.06.2021. godine u 16,00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content