Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poslovni subjekti, koji žele sudjelovati u važnim strateškim projektima na europskoj razini kroz različita partnerstva u cijelom europskom gospodarskom vrijednosnom lancu u području tehnologija i sustava vodika

Rok za prijavu

6 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika.

Poziv je namijenjen poslovnim subjektima, koji žele sudjelovati u važnim strateškim projektima na europskoj razini kroz različita partnerstva u cijelom europskom gospodarskom vrijednosnom lancu u području tehnologija i sustava vodika (proizvodnja vodika, prijenos i distribucija vodika, skladištenje, proizvodnja opreme uključujući elektrolizatore i opremu za tešku pokretljivost, industrijske primjene uključujući dekarbonizaciju industrijskih objekata itd.).

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u gospodarstvu temeljenog na vodiku:

 • proizvodnja obnovljivog vodika;
 • transport i distribucija vodika;
 • primjene vodika u prometu, industriji, energetskom sektoru, zgradarstvu i sl.;
 • razvoj pojedinih komponenti vezanih uz primjenu tehnologije vodika.

 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani subjekti:

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
 • čiji prijedlozi projekata su u skladu s ciljevima EU strategije za vodik i u skladu s IPCEI kriterijima;
 • čiji prijedlozi projekata su značajni za razvoj vrijednosnog lanca obnovljivog vodika unutar EU-a i pridonose cilju neutralnosti ugljika u EU-u;
 • čiji projekti su u procesu istraživanja i razvoja te trebaju komercijalizaciju ili projekti koji osiguravaju prvu industrijsku upotrebu.

 

Opći kriteriji prihvatljivosti projekta su:

 • Projekti istraživanja, razvoja i inovacija (R&D&I) moraju biti visoko inovativni ili predstavljati važnu dodanu vrijednost u smislu istraživanja, razvoja i inovacija. Projekt koji je predložila tvrtka mora predstavljati značajnu inovaciju koja nadilazi napredne tehnologije i postojeća znanja u tom području (najnovija dostignuća). Potrebno je da svaki projekt ima visoku ambiciju/veličinu u cilju davanja značajnog doprinosa europskim strategijama.
 • Projekti koji uključuju industrijsku primjenu moraju omogućavati razvoj novih proizvoda ili usluga s visokim sadržajem istraživanja i inovacija i/ili uvođenje znanstveno inovativnog proizvodnog procesa. Redovite nadogradnje postojećih objekata, bez inovativne dimenzije, i razvoja novijih verzija postojećih proizvoda ne smatraju se prihvatljivim.
 • Projekti u području zaštite okoliša, energetike ili prometa, koji doprinose razvoju lanca vrijednosti vezanih uz gospodarstvo temeljeno na vodiku, moraju biti od velikog značaja za te sektore, uključujući sigurnost opskrbe energijom ili prometnu strategiju Unije ili značajno pridonositi unutarnjem tržištu, uključujući, ali ne ograničavajući se na specifične sektore.

 

Posebni kriteriji prihvatljivosti projekta su:

 • svaki projekt treba biti dostupan za pravovremeni početak, uključujući potrebnu provjeru upravljanja i financijsku potporu;
 • izravno uključeni projekti mogu biti sufinancirani na temelju liste prihvatljivih troškova;
 • projekt mora uključivati sufinanciranje od strane korisnika;
 • projekti bi trebali biti razvijeni u suradnji s drugim tvrtkama te je potrebno osigurati prisustvovanje predstavnika tvrtki ili konzorcija na koordinacijskim sastancima IPCEI-a;
 • koristi projekta ne smiju biti ograničeni na poduzetnike ili predmetni sektor, već moraju biti od šireg značaja i s mogućnošću primjene na europsko gospodarstvo ili društvo putem pozitivnih učinaka prelijevanja koji su jasno definirani na konkretan i prepoznatljiv način;
 • sudionici IPCEI-a ne smiju biti predmetom naloga za povrat potpore koja je bila nezakonita i nezakonita s unutarnjim tržištem slijedom prethodne odluke Europske komisije;
 • pri odlučivanju o potencijalnim subvencijama subjekti koji primaju potporu ne smiju biti u teškoćama, kako je određeno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na ovaj Javni poziv je do 06. veljače 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content