Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište)

Rok za prijavu

8 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od 8 programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima:

 • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • sportska dvorana,
 • vanjsko sportsko igralište,
 • atletska staza,
 • teniski teren,
 • ostalo,
 • posebno programsko područje: outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

 

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

 • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
 • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
 • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

 

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 4.061.318,00 EUR.

U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:

 • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,
 • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
 • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo.

 

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS): https://issobrasci.gov.hr/.

Prijava na Javni poziv otvorena je do 8. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content