Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv za iskaz interesa namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere.  Mjera će se provoditi putem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Pravo na sredstva Fonda u sklopu provedbe mjere mogu ostvariti isključivo: punoljetne fizičke osobe (građani), fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice, te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga, koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

7 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području RH u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila

Predmet natječaja

Poziv za iskaz interesa namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere.

Cilj Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima, kako bi lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta će bila javno dostupna i vidljiva na mrežnoj stranici Fonda.

Mjera će se provoditi putem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Pravo na sredstva Fonda u sklopu provedbe mjere mogu ostvariti isključivo:

 • punoljetne fizičke osobe (građani),
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice, te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga,
 • koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske.

 

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe mjere smatraju se:

 • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • vozila kategorija M2, M3 i N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja: električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km, vozila s plug-in hibridnim pogonom vozila kategorije M1 koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km i vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

 

Vozila čija se kupnja potiče su isključivo nova motorna vozila odnosno vozila koja u trenutku prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, te koja trebaju biti homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj.

Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima.

Zastupnici koji se prijave na ovaj Poziv trebaju svojom izjavom jamčiti da će provoditi sve aktivnosti navedene ovim Pozivom pod uvjetima određenim istim, kao i osigurati provedbu svih aktivnosti navedenih ovim Pozivom putem prijavljenih prodajnih mjesta.

Aktivnosti koje je zastupnik dužan provesti u sklopu provedbe mjere su sljedeće:

 • prijaviti vozila i osigurati dostupnost prijavljenih vozila na tržištu,
 • prijaviti prodajna mjesta u kojima će korisnici sredstava Fonda moći kupiti vozila i osigurati da se na prodajnim mjestima mjera provodi sukladno uputama Fonda,
 • distribuirati komunikacijske materijale prodajnim mjestima i osigurati vidljivost provedbe mjere na prodajnim mjestima sukladno uputama Fonda.

 

Aktivnosti koje je zastupnik dužan u sklopu provedbe mjere osigurati putem prodajnog mjesta su sljedeće:

 • učiniti mjeru vidljivom korištenjem komunikacijskih materijala Fonda i sukladno uputama Fonda,
 • informirati javnost o uvjetima i načinu ostvarenja prava na sredstva Fonda, koristiti mrežnu aplikaciju Fonda za unos podataka te osigurati istinit i točan unos podataka, što uključuje skeniranje i ispis dokumenata iz aplikacije Fonda,
 • izdati račun za uplatu obveznog minimalnog predujma prijavitelju na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila te omogućiti dostavu dokaza o uplati obveznog minimalnog predujma u sklopu prijave prijavitelja,
 • raspolagati osobnim podacima u skladu s važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 

Fond će sukladno objavljenom Javnom pozivu, a po ispunjenju uvjeta određenih istim, sve u skladu sa Zakonom o Fondu i općim aktima Fonda, preuzeti obvezu isplate sredstava korisnicima sredstava Fonda.

Opravdani troškovi su troškovi kupovine marke i modela vozila iz baze dostupnih vozila nastali nakon objave Javnog poziva kod prodajnog mjesta koje je izvršilo prijavu krajnjeg korisnika na Javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Rok za prijavu na Poziv završava 07. lipnja 2022. u 23:59:59 sati.

Prijava zastupnika se vrši elektroničkim putem, odnosno registracijom na mrežnoj aplikaciji dostupnoj na https://pin.fzoeu.hr, a za sva ostala pitanja vezano za provedbu programa poticanja energetske učinkovitosti u prometu molimo obratiti se na enu.promet@fzoeu.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content