Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju osnivači školskih ustanova: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za prijavu

25 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u školskoj shemi 2022./2023.

Predmet natječaja

Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:

  • povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,
  • podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda i
  • edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

 

Predmet Javnog Poziva je iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi za sufinanciranje prihvatljivih troškova za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine 2022/2023.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju osnivači školskih ustanova:

  • Republika Hrvatska,
  • jedinice lokalne samouprave,
  • jedinice područne (regionalne) samouprave,
  • druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 25. rujna 2022. godine.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za Školsku shemu“.

Objavljeni natječaj

Skip to content