Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Rok za prijavu

1 listopada, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2021. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu,
  • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi,
  • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu,
  • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju,
  • predstavljanje monografija i drugih publikacija te organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja osnivanja ratnih postrojbi ili stradavanja (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene aktivnosti obilježavanja osnivanja ratne postrojbe/stradavanja),
  • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu,
  • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

 

Najveći broj bodova koji se sukladno Obrascu prijave aktivnosti udruge može ostvariti je 45 (boduju se odgovori u područjima Iskustvo udruge, Obrazloženje prijave i Troškovnik).

Dodatno će se bodovati (od 0-5 bodova) aktivnosti koje se odnose na obilježavanje 30. obljetnice osnivanja ratnih postrojbi i drugih događanja vezanih za Domovinski rat, kao i činjenica je li udruga organizator provedbe aktivnosti ili sudionik (gost, posjetitelj i sl.) prilikom održavanja iste. Za financiranje neće biti predložene aktivnosti koje ostvare manje od 23 boda.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. listopada 2021. godine, odnosno do kraja isteka sredstava osiguranih u 2021. godini za provedbu Poziva.

Objavljeni natječaj

Skip to content