Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

3 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava aktivnosti udruga koje se odnose na nastavnu skrb o sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata i promicanje borbe protiv fašizma, kao i drugih oblika totalitarizma.

Svrha i cilj Poziva je nastavna skrb o sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata u cilju zaštite njihovih interesa i dostojanstva te promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 700.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (zaštita interesa i skrb za sudionike i stradalnike Drugog svjetskog rata i/ili promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • prijevoz nastavnu skrb o sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata u potrebi u slučaju potrebe odlaska liječniku i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima,
  • izravna komunikacija i pružanje podrške i/ili savjetovanja putem telefona,
  • obilježavanje značajnih obljetnica i događaja iz Drugog svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugog svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice,
  • međunarodna veteranska aktivnost,
  • nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma,
  • i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma te zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata koje su u skladu s Pozivom.

 

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kuna do najviše 250.000,00 kuna.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijave, a ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 3. ožujka 2022. godine.

Cjelokupna prijavna dokumentacija dostavlja se e-poštom ili u papirnatom obliku putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content