Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (zaštita interesa i skrb za sudionike i stradalnike Drugoga svjetskog rata i/ili promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma), a što je vidljivo iz njihova statuta i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Rok za prijavu

2 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava aktivnosti udruga koje se odnose na podršku uslijed potresa iz prosinca 2020. i 2021. godine te nastavnu skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata i promicanje borbe protiv fašizma, kao i drugih oblika totalitarizma.

Svrha i cilj Poziva je podrška sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata uslijed potresa iz prosinca 2020. i 2021. godine, nastavna skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata u cilju zaštite njihovih interesa i dostojanstva te promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Prijave na Poziv mogu dostaviti:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (zaštita interesa i skrb za sudionike i stradalnike Drugoga svjetskog rata i/ili promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Financiranje/sufinanciranje prijava temeljit će se na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, a ukupna planirana vrijednost Poziva je do 700.000,00 kuna. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti za prijavu na Poziv:

 • prijevoz sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u potrebi s potresom pogođenog područja u slučaju potrebe odlaska liječniku, preseljenja uslijed potresa i radi drugih potreba, u samačkim kućanstvima, iznimno i u ostalim kućanstvima,
 • izravna komunikacija i pružanje podrške i/ili savjetovanja putem telefona,
 • pomoć u saniranju štete od potresa ureda udruge,
 • obilježavanje značajnih obljetnica i događanja iz Drugoga svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugoga svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice,
 • međunarodna veteranska aktivnost,
 • nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma,
 • i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata koje su u skladu s Pozivom.

 

Prednost prilikom odabira pristiglih prijava imaju:

 • aktivnosti u kojima se izravno radi s korisnicima te općenito aktivnosti za koje se procijeni da mogu neposredno utjecati na postizanje ciljeva Poziva,
 • aktivnosti udruga sa iskustvom u provedbi predložene/ih i/ili slične/ih aktivnosti,
 • prijedlozi udruga sa iskustvom u provedbi predložene/ih i/ili slične/ih aktivnosti koje okupljaju izravne sudionike i stradalnike Drugoga svjetskog rata.

 

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 2. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content