Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Rok za prijavu

2 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata uslijed potresa iz prosinca 2020. i 2021. godine i negativnih posljedica rata te aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata i  potresa iz prosinca 2020. i 2021. godine, povećanja socijalne uključenosti te promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prijave na Poziv mogu dostaviti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 9.000.000,00 kuna. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna.

Prednost prilikom odabira pristiglih prijava imaju:

  • aktivnosti u kojima se izravno radi s korisnicima i potiče ih se na proaktivno djelovanje u borbi protiv socijalne isključenosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i promicanju vrijednosti Domovinskog rata te općenito aktivnosti za koje se procijeni da mogu neposredno utjecati na postizanje ciljeva Poziva,
  • aktivnosti udruga sa iskustvom u provedbi predložene/ih i/ili slične/ih aktivnosti,
  • prijedlozi udruga sa iskustvom u provedbi predložene/ih i/ili slične/ih aktivnosti koje okupljaju izravne sudionike ratnih događanja,
  • aktivnosti u koje su uključene osobe koje su educirane na specijalističkom programu izobrazbe organizirane u sklopu EU projekta Ministarstva hrvatskih branitelja ”Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za branitelje i stradalnike Domovinskog rata”.

 

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 2. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content