Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijave na Poziv mogu dostaviti: udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Rok za prijavu

17 ožujka, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Predmet natječaja

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prijave na Poziv mogu dostaviti:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljivi troškovi za financiranie/sufinanciranie Pozivom:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i intemeta koji glase isključivo na udrugu,
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti,
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge — stručnjaka za aktivnost psihološkog i socijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz), za kojeg se traži naknada po ugovoru o djelu,
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa,
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i si.) nužnog za provođenje aktivnosti,
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i si.),
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa,
 • neizravni troškovi (režijski troškovi / troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa,
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja),
 • promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti,
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

 

Prioriteti financiranja su aktivnosti usmjerene na aktualne potrebe hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a osobito na starije, samce bez podrške obitelji, socijalno izolirane, nezaposlene, one kojima je zdravlje narušeno ili žive u manjim/udaljenim ruralnim sredinama, odnosno aktivnosti koje izravno mogu utjecati na jačanje fizičkog i mentalnog zdravlja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata i smanjenje njihove socijalne isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 1.327.000,00 eura/9.998.281,50 kuna. Iznos koji se udruzi može odobriti je najmanje 1.500,00 eura/11.301,75 kuna do najviše 67.000,00 eura/504.811,50 kuna.

Cjelokupna prijavna dokumentacija može se dostaviti e-poštom ili u papirnatom obliku putem pošte:

 • u papirnatom obliku putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb,
 • putem e-maila na e-adresu: udruge@branitelji.hr s naznakom u naslovu e-pošte “Prijava na javni poziv za udruge”.

 

Rok za prijavu na Poziv je 17. ožujka 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content