Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja projektnih prijava na Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva imaju organizacije civilnog društva registrirane u Republici Hrvatskoj s djelatnostima na području međunarodne razvojne suradnje, čiji projektni prijedlozi promiču vrijednosti i načela razvojne suradnje u partnerskim državama sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (Narodne novine, broj 146/08), ciljevima i prioritetima Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Rok za prijavu

27 svibnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

Predmet natječaja

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva. Javni poziv otvoren je za prijavu nekomercijalnih projekata koji imaju za cilj ostvariti konkretne rezultate u državama u razvoju sukladno zemljopisnim i sektorskim prioritetima Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske te doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti Republike Hrvatske na području međunarodne razvojne suradnje.

Aktivnosti projektnih prijedloga moraju se provoditi kumulativno najmanje u jednoj državi zemljopisnih prioriteta te najmanje na području jednog sektorskog prioriteta Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske. Obuhvaćanje jednog ili više tematskih i specifičnih ciljeva javnog poziva kriteriji su za dodatno vrednovanje projektnog prijedloga.

Tematski ciljevi javnog poziva su:
− Jačanje kapaciteta za demokratski razvoj društva
− Suzbijanje društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, potpora zdravstvenom sustavu
− Jačanje uloge žena, ravnopravnost spolova
− Prijenos iskustava iz demokratske tranzicije i ljudska prava
− Jačanje pravne države i dobrog upravljanja
− Sigurnost
− Poticanje gospodarskog razvoja, digitalizacija
− Zaštita okoliša, klimatske promjene, energetika, zelena tranzicija

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata međunarodne razvojne suradnje temeljem ovog javnog poziva ukupno iznose 3.000.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna, a najveći iznos 300.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content