Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija koji ispunjavaju uvjete Poziva

Rok za prijavu

8 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Požeško-slavonsku županiju koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog i društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno u svrhu informiranja građana o pitanjima od interesa za javnost. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija koji ispunjavaju uvjete Poziva:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • imaju koncesiju za područje Požeško-slavonske županije i/ili za područje gradova i/ili  općina na području Požeško-slavonske županije,
  • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D2,
  • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Požeško – slavonske županije i/ili za područje gradova i/ili općina na području Požeško-slavonske županije,
  • pružatelji usluga elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM),
  • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja usluga Agencije za elektroničke medije najkasnije na dan predaje prijave.

 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom do 8. veljače 2024. godine do 23:59 sati.

Nakon popunjavanja i zaključenja prijave kroz Sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti samo potpisani i ovjereni sažeti Prijavni obrazac izvezen iz sustava elektroničkim putem (skenirano) ili u papirnatom obliku i to:

  • elektroničkim putem na e – mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr, s naznakom „Prijava za Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini“,
  • putem pošte na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Županijska 7, 34000 Požega, s naznakom „Prijava za Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini“.

Objavljeni natječaj

Skip to content