Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruge), koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva

Rok za prijavu

27 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga  iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2023. godini

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva odnosno povećati sposobnosti OCD-a za pružanje društvenih usluga korisnicima te poticati udruge na unaprjeđenje kvalitete života društveno osjetljivih skupina građana.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruge), koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva.

Prioriteti za dodjelu sredstava:

 • Područje 1 – socijalna i zdravstvena skrb te humanitarna djelatnost, zaštita, podizanje razine kvalitete življenja i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, prevencija socijalne isključenosti djece, mladih, obitelji i starijih osoba, te jačanje kapaciteta udruga za rad sa navedenim skupinama,
 • Područje 2 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat, te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge, te jačanje kapaciteta udruga za rad s braniteljima iz Domovinskog rata.

 

Prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti  unutar predloženog programa kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa ili projekta,
 • troškovi potrošne robe,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl),
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi zaposlenika (stručnih osoba) angažiranih na programu ili projektu,
 • putni troškovi za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

 

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa su sredstava:

 • područje 1. raspoloživa su sredstva u iznosu od 26.600,00 eura,
 • područje 2. raspoloživa su sredstva u iznosu od 26.600,00 eura.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Prijave se dostavljaju:

 • putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr i
 • putem pošte na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega s naznakom „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini -navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“.

 

Rok za prijavu na Poziv je 27. veljače 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content