Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva (udruge)

Rok za prijavu

10 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Predmet natječaja

Požeško-slavonska županija objavila je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini.

Opći cilj ovog Poziva je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruge), koje udovoljavaju uvjetima ovog Poziva.

Prioriteti za dodjelu sredstava:

Područje 1:

 • socijalna i humanitarna djelatnost,
 • zaštita, podizanje razine kvalitete življenja i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 • prevencija i zaštita zdravlja (tjelesnog, intelektualnog ili mentalnog),
 • palijativna skrb i unapređenje skrbi za starije osobe,
 • prevencija socijalne isključenosti djece, mladih, obitelji i starijih osoba,
 • jačanje kapaciteta udruga za rad sa navedenim skupinama.

 

Područje 2:

 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata,
 • obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat,
 • poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge,
 • jačanje kapaciteta udruga za rad s braniteljima iz Domovinskog rata.

 

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa su sredstava, kako slijedi:

 • područje 1. raspoloživa su sredstva u iznosu od 28.000,00 eura,
 • područje 2. raspoloživa su sredstva u iznosu od 28.000,00 eura.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa ili projekta,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na programu ili projektu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

 

Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ (https://eprijave.pszupanija.hr). Nakon prijave projekta kroz Sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni Prijavni obrazac (Obrazac prijave programa ili projekta iz sustava „e-Prijave“) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku i to:

 • elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr te kao predmet e-maila upisati: „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2024. godini -navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“,
 • u papirnatom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Županijska 7, 34 000 Požega, s naznakom „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2024. godini -navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“.

 

Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content