Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima je financiranje izrade projektno/tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije.

Izrada predmetne dokumentacije omogućiti će hrvatskim gospodarskim subjektima koji su uključeni u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama kao i operaterima postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja, a koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova, realizaciju propisanih mjera iz izrađene dokumentacije, uz mogućnost korištenja sredstava EU fondova.

Cilj Javnog poziva je pomoć operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije s ciljem procjene svih raspoloživih mjera niskougljične tranzicije. Navedena tranzicija će biti moguća ulaganjem u nove tehnologije kako bi EU ETS postrojenja dostigla ili premašila razine zadanih referentnih vrijednosti (benchmarka).

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 16.000.000,00 kuna. Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna, a intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može dostaviti jedan zahtjev, koji se može odnositi na više dokumenata projektno/tehničke dokumentacije.

Prihvatljiva projektno/tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti su:

  • studija izvodljivosti,
  • investicijska studija,
  • projektna dokumentacija što uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata,
  • natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove,
  • izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava 31. prosinca 2022. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Prijava za izradu projektno/tehničke dokumentacije po ovom pozivu dostavlja se na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80,10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za financiranje projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima” (JP ZO 7/2022).

 

Objavljeni natječaj

Skip to content