Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija; organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost

Rok za prijavu

23 svibnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini te će sukladno njemu dodjeljivati financijsku potporu izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku. Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 • znanstveni časopisi,
 • časopisi za popularizaciju znanosti.

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

 

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 23. svibnja 2022. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content