Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija; organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost

Rok za prijavu

23 svibnja, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini te će sukladno njemu dodjeljivati financijsku potporu izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku. Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 • znanstveni časopisi,
 • časopisi za popularizaciju znanosti.

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

 

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 23. svibnja 2022. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content