Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Rok za prijavu

3 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini

Predmet natječaja

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze aktivnosti i poslovi vezani uz sljedeće: 

 • obavljanje osnovne djelatnosti;
 • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti;
 • priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola;
 • provedba programa popularizacije znanosti;
 • članstvo u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

 

Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće sljedećih vrsta troškova:

 • troškovi hladnog pogona potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti;
 • troškovi grafičkog oblikovanja, obrade i pripreme tekstova, tiska, materijala, uređivanja i administracije u svrhu objavljivanja znanstvene i stručne periodike koja se redovito izdaje;
 • troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje;
 • troškovi organizacije i održavanja neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici;
 • troškovi plaćanja članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2023. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku:

 • u tiskanom obliku, putem pošte, adresa za slanje natječajne dokumentacije je: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini“,
 • elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

 

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 3. studenoga 2023. godine.

Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se 3. studenoga 2023. godine, u 16.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content