Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24)

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) za neposredno sufinanciranje projekata energetske obnove postojećih obiteljskih kuća odnosno mjera sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1.), a u okviru sljedećih aktivnosti:

  • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1) i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2 ili M3)
  • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1)
  • A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2)
  • A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).

 

Obiteljska kuća čija se energetska obnova potiče Pozivom mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

 

Energetsko certificiranje i energetski razred nisu uvjet u slučaju provedbe aktivnosti A4.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Ako je jedan od suvlasnika obiteljske kuće Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, korisnici mogu biti fizičke osobe – građani koji su suvlasnici 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po Pozivu su troškovi:

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju novih sustava i nove opreme,
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 120.000.000,00 eura. Sredstva se dodjeljuju u visini do ukupno 62.120,00 eura po prijavi.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU. Sustavu eFZOEU pristupa se preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content