Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s prijedlogom književnih djela čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2020.  do 31. prosinca 2021. godine

Rok za prijavu

26 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevodilaštva u 2020. i 2021. godini

Predmet natječaja

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s prijedlogom književnih djela čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2020.  do 31. prosinca 2021. godine.

Prijaviti se mogu:

 • književna djela napisana izvorno na hrvatskom jeziku ili
 • književna djela prevedena na hrvatski jezik.

 

Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj književnih djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora. Jednom autoru može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija, a ako knjiga ima više autora (npr. pisac teksta i ilustrator; više koprevoditelja) stimulacija se može podijeliti na više dijelova.

Stimulacije će se dodijeliti autorima za:

 • djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku koja su se u 2020. i 2021. godini istaknula svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima i inovativnošću, ali i odjecima kod čitateljske publike što se očituje po broju prodanih primjeraka ili većem broju posudbi u knjižnicama. Posebna će se pozornost posvetiti djelima mlađih autora te djelima koja su već dobila književne nagrade kao i onima koja su pohvaljena od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice,
 • prevoditeljima za književne prijevode na hrvatski jezik koji su se u 2020. i 2021. godini istaknuli svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima, inovativnošću, prevoditeljskom vještinom i  jezičnom virtuoznošću,
 • prevoditeljima će se stimulacije dodijeliti za nove prijevode književnih djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća s naglaskom na prijevodima vrijednih književnih djela koja nisu prije bila prevođena na hrvatski jezik, a predstavljaju važan dio svjetske književne baštine. Posebna će se pozornost posvetiti književnim prijevodima mlađih prevoditelja te onim prijevodima koji su već pohvaljeni od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice,
 • stimulacije će se dodjeljivati prevoditeljima s naglaskom na kvaliteti prijevoda, a ne samo na  relevantnosti izvornog književnog djela.

 

Autorima književnih djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku dodijelit će se do 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:

 • knjiga proze (roman, knjiga priča, esej),
 • zbirka poezije,
 • strip i knjiga za djecu i mlade

 

Prevoditeljima će se dodijeliti do 10 stimulacija za književne prijevode sa suvremenih jezika u sljedećim kategorijama:

 • knjiga proze (roman, knjiga priča, esej),
 • zbirka poezije,
 • strip i knjiga za djecu i mlade.

 

Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Ako se stimulacija dodjeljuje djelu više autora stimulacija se može podijeliti na više dijelova (npr. pisac teksta i ilustrator).  Za svako se djelo po dogovoru prijavljuje samo jedan od autora koji će kasnije sa suautorima podijeliti eventualno dodijeljenu stimulaciju.

Za prijavu svake pojedinačne knjige potrebno je ispuniti posebnu e-prijavnicu koja će sadržavati podatke o autoru te podatke o djelu koje se prijavljuje. Za prijevodna djela prijavitelji su dužni dostaviti recenziju prijevoda relevantnog stručnjaka. Potpisana recenzija prilaže se također u elektroničkom obliku uz e-prijavnicu. Ako za objavljena djela izvorno napisana na hrvatskom jeziku ne postoji objavljeni prikaz ili kritika koja se obavezno dostavlja u prilogu eprijavnice, prijavitelj je dužan dostaviti potpisanu recenziju relevantnog stručnjaka.

Knjige, koje se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 5 primjeraka na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb, s napomenom: „Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva za 2020. i 2021. godinu“ te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje te jezika s kojeg je djelo prevedeno.

Rok za podnošenje prijava je 26. lipnja 2022. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content