Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s prijedlogom književnih djela čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine

Rok za prijavu

12 lipnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i književnog prevodilaštva u 2021. i 2022. godini

Predmet natječaja

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s prijedlogom književnih djela čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

Prijaviti se mogu književna djela napisana izvorno na hrvatskom jeziku ili književna djela prevedena na hrvatski jezik.

Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora, odnosno prevoditelja.

Jednom autoru ili prevoditelju može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija, a ako knjiga ima više autora (npr. pisac teksta i ilustrator) stimulacija se može podijeliti na više dijelova.

Stimulacije će se dodijeliti autorima za djela izvorno napisana na hrvatskom jeziku koja su se u 2021. i 2022. godini istaknula svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima i inovativnošću, ali i odjecima kod čitateljske publike što se očituje po broju prodanih primjeraka, većem broju posudbi u knjižnicama, predstavljanjima na manifestacijama te prikazima u medijima. Posebna će se pozornost posvetiti djelima mlađih autora te djelima koja su već dobila književne nagrade kao i onima koja su pohvaljena od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.

Stimulacije će se dodijeliti prevoditeljima za književne prijevode na hrvatski jezik koji su se u 2021. i 2022. godini istaknuli svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima, inovativnošću, prevoditeljskom vještinom i  jezičnom virtuoznošću.

Prevoditeljima će se stimulacije dodijeliti za nove prijevode književnih djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća s naglaskom na prijevodima vrijednih književnih djela koja nisu prije bila prevođena na hrvatski jezik, a predstavljaju važan dio svjetske književne baštine. Posebna će se pozornost posvetiti književnim prijevodima mlađih prevoditelja te onim prijevodima koji su već pohvaljeni od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.

Autorima književnih djela dodijelit će se do 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:

• knjiga proze (roman, knjiga priča, esej),
• zbirka poezije,
• strip i knjiga za djecu i mlade.

 

Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 2.000,00 € neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Ako se dodjeljuje za djelo više autora stimulacija se može podijeliti na više dijelova (npr. pisac teksta i ilustrator).  Za svako se djelo po dogovoru prijavljuje samo jedan od autora koji će kasnije sa suautorima podijeliti eventualno dodijeljenu stimulaciju. Suatori obavezno moraju biti navedeni na knjizi.

Prevoditeljima će se dodijeliti do 10 stimulacija za književne prijevode sa suvremenih jezika u sljedećim kategorijama:

  • knjiga proze (roman, knjiga priča, esej),
  • zbirka poezije,
  • strip i knjiga za djecu i mlade.

 

Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 2.000,00 € neto koji se dodjeljuje odabranom prevoditelju odabranog djela. Ako je za stimulaciju odabrano književno djelo koje je prevelo više prevoditelja, stimulacija se može podijeliti na više dijelova (za svako se djelo po dogovoru prijavljuje samo jedan od prevoditelja koji će kasnije s koprevoditeljima podijeliti eventualno dodijeljenu stimulaciju). Svi koprevoditelji moraju biti navedeni na knjizi.

Za prijavu svake pojedinačne knjige potrebno je ispuniti posebnu e-prijavnicu br. 36 koja će sadržavati podatke o autoru ili prevoditelju te podatke o djelu koje se prijavljuje na temelju kojih će se izračunati prvi dio ocjene (u posebnoj tablici prilažu se: podaci o dodijeljenim nagradama, sudjelovanju na festivalima i objavljenim kritikama).

Knjige, koje se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u elektroničkom obliku (završni prijelom u pdf-u) prilaganjem uz e-prijavnicu ili fizički u 5 primjerka Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva za 2021. i 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 12. lipnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content