Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe sa sjedištem i proizvodnim kapacitetima na području Požeško-slavonske županije i upisani u odgovarajuće upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Požeško-slavonske županije.

Rok za prijavu

4 kolovoza, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini

Predmet natječaja

Požeško – slavonska županija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u Požeško-slavonskoj županiji s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe sa sjedištem i proizvodnim kapacitetima na području Požeško-slavonske županije i upisani u odgovarajuće upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Požeško-slavonske županije.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • Kupovinu nove mehanizacije, strojeva i opreme uključivo i sustave za navodnjavanje, zaštitu od mraza, zasjenjivanje biljnog nasada,
  • Kupovinu rasplodnih domaćih životinja (goveda, ovce, koze ili svinje),
  • Kupovinu sadnog materijala višegodišnjeg bilja (jabuka, kruška, trešnja, višnja, marelica, šljiva, breskva, nektarina i vinova loza),
  • Kupovinu poljoprivrednog zemljišta koje nije u državnom vlasništvu,
  • Prihranu pčelinjih zajednica,
  • Troškove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja novoosnovanog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva čiji nositelj ima manje od 41 godine na dan otvaranja ovog javnog poziva.

 

Visina potpore po Prijavitelju iznosi:

  • maksimalno do 30% od ukupno prihvatljivih aktivnosti, ali ne više od 2.000,00 eur ukoliko nisu obveznici plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za obavljanje gospodarske djelatnosti
  • maksimalno do 50% od ukupno prihvatljivih aktivnosti, ali ne više od 4.000,00 eur ukoliko su obveznici pla6anja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za obavljanje gospodarske djelatnosti.

 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata ,,e-Prijave” (https://cprijave.pszupanija.hr) na propisanom obrascu i sa svom obveznom dokumentacijom.

Prijave se zaprimaju do 4. kolovoza 2024. godine odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2024. godinu.

Objavljeni natječaj

Skip to content