Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su Udruge upisane u Registar udruga.

Rok za prijavu

1 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore Udrugama u području poljoprivrede, lovstva i ribarstva

Predmet natječaja

Temeljem Programa potpora Udrugama u području poljoprivrede, lovstva i ribarstva na području županije, župan Alojz Tomašević raspisao je Javni poziv za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava Udrugama za:

  • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije;
  • provedbu programa i projekta kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja Udruge;
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga;
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i sl.;
  • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustava te drugih oblika edukacije svojih članova;
  • promicanje razvitka i unapređivanja ruralnih prostora;
  • promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca;
  • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka;
  • uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta;
  • povećanje kvalitete lovotehničkih i lovogospodarskih objekata u lovištima.

 

Prihvatljivi korisnici potpore su Udruge upisane u Registar udruga.

Po ovom Javnom pozivu potpora se može odobriti do 50% vrijednosti ulaganja, ali maksimalno do 20.000,00 kuna po udruzi.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu (zahtjevu) s pripadajućom dokumentacijom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, 34 000 Požega.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, a najkasnije do 01.06.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content