Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva

Rok za prijavu

15 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore udrugama registriranim za djelatnosti: poljoprivreda, razvoj ruralnih područja ili zaštita životinja

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2024. godini udrugama koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske za područje djelovanja: gospodarstvo, a djelatnost im je poljoprivreda, razvoj ruralnih područja ili zaštita životinja.

Na javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva.

Potpore će se dodjeljivati za slijedeće projektne aktivnosti:

  • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije,
  • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja Udruge,
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
  • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova,
  • promicanje razvitka i unapređivanja ruralnih prostora,
  • promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca,
  • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka.

 

Prihvatljivo razdoblje trajanja projektne aktivnosti je od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ (https://epriiave.pszupanija.hr) na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom.

Nakon popunjavanja prijave kroz Sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti samo potpisani i ovjereni Prijavni obrazac izvezen iz sustava elektroničkim putem ili u papirnatom obliku i to:

  • elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr,
  • u papirnatom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34000 Požega, uz naznaku „Potpora za udruge“.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content