Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika

Rok za prijavu

22 rujna, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od prirodnih nepogoda na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta, a nastalih dana:

  • 10.06.2021. godine na području grada Požege i općine Velika,
  • 01.07.2021. godine na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Jakšić i Kaptola.

 

Neosigurana imovina obuhvaća štete koje je poljoprivrednik pretrpio na poljoprivrednom zemljištu i/ili primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji imaju MIBPG broj, sa štetama na neosiguranoj imovini na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice i/ili općina Jakšić i Kaptol i Velika, koji su prijavili štetu sukladno Odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/2019) i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN br. 65/2019).

Zahtjev za dodjelu potpore popunjava elektronski ili čitko velikim tiskanim slovima nositelj/vlasnik obrta/odgovorna osoba u pravnoj osobi. Zahtjev mora biti potpisan, sadržavati sve podatke navedene u obrascu Zahtjeva i popunjene izjave. E-mail je obavezan.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr (skeniran i potpisan zahtjev), poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, Županijska 7, 34 000 Požega.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno s danom 22.09.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content