Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom

Rok za prijavu

17 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini

Predmet natječaja

Javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima:

  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  • obrt,
  • trgovačko društvo ili
  • druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2022. godini“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content