Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-braniteljske zadruge, mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici

Rok za prijavu

15 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Predmet natječaja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine , s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika a kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost.

IZNOS POTPORE

  • Podnositelji zahtjeva navedeni u točki II. podtočki 1. te točki III. podtočki 1. Poziva mogu po ovom pozivu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 100.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos.
  • Podnositelji zahtjeva navedeni u točki II. podtočki 1. te točki III. podtočki 1. Poziva mogu ostvariti dodatnih do 20.000,00 kuna potpore ukoliko zahtjev podnose temeljem projekta koji: a) obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija1 , b) se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“.
  •  Iznos potpore iz podtočke 1. ove točke može biti uvećan samo po jednoj navedenoj osnovi te potpora ostvarena po ovom pozivu može iznositi najviše 120.000,00 kuna. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim proračunom.
  • Iznimno, podnositelji navedeni točkom II. podtočkom 3. Poziva i točkom III. podtočkom 3. Poziva koji su već ostvarili potporu za proširenje postojeće djelatnosti u razdoblju od 2018. do 2020. godine, po ovom javnom pozivu mogu ostvariti potporu do najviše 20.000,00 kuna i to isključivo ukoliko zahtjev podnose za razvoj projekta koji uključuje aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“.
  • Prilikom utvrđivanja ukupnog iznosa potpore Stručni tim uzima u obzir isključivo prihvatljive troškove iz točke VII. Poziva navedene u proračunu, dok neprihvatljive troškove obuhvaćene točkom VIII. Poziva neće razmatrati. Sukladno tome, dodijeljeni iznos potpore može biti i manji od 100.000,00 kuna (odnosno manji od 20.000,00 kuna u slučaju podtočke 4. ove točke), odnosno manji od traženog iznosa.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2021. godine

Objavljeni natječaj

Skip to content