Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

mikro i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata koji su bili korisnici potpore za samozapošljavanje iz prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju, braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga koja se provodila u sklopu prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.

Rok za prijavu

9 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja

Predmet natječaja

  • Potpora za održavanje poslovanja dodjeljuje se temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a podrazumijeva mjeru pomoći mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata te braniteljskim zadrugama koji mogu dokazati teškoće u poslovanju uzrokovane nekom specifičnom ili nepredvidivom situacijom.

Cilj Poziva je očuvanje poslovanja i održivosti proizvodnje te reaktivacija i oporavak poslovanja odnosno ublažavanje posljedica nastalih nepovoljnim uvjetima uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama.

Predmet Poziva je pružanje podrške poslovnim subjektima pogođenima prirodnim nepogodama te iznimno pandemijom COVID-19, pri čemu prednost za ostvarivanje potpore po ovom pozivu ostvaruju podnositelji s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati:

  • mikro i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata koji su bili korisnici potpore za samozapošljavanje iz prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju,
  • braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga koja se provodila u sklopu prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.

 

Potpora iznosi do najviše 15.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim troškovnikom. Podnositelj može podnijeti jedan zahtjev po jednoj osnovi Poziva

U Državnom proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 33 zahtjeva zaprimljenih po ovom pozivu.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content