Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Braniteljske zadruge

Rok za prijavu

29 travnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2022. godini

Predmet natječaja

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a u cilju resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge, Ministarstvo objavljuje se ovaj javni poziv.

Potporu može ostvariti braniteljska zadruga koje je registrirala svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 31. ožujka 2022. godine, a koja ispunjava formalne uvjete ovog Poziva.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu.

Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 165.000,00 kuna, pri čemu su obavezni voditi računa o visini novčanih pragova propisanih u Pozivu i njihovoj međusobnoj kumulaciji.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje propisane Pozivom, prednost će imati zadruge čije poslovne planove Stručni tim ocijeni kvalitetnijim te zadruge koje su ostvarile veći broj bodova temeljem procjene dodatnih i posebnih uvjeta, a koji uključuju:

  • zadruge koje maju veći broj članova;
  • zadruge koje imaju veći broj članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
  • zadruge koje zapošljavaju veći broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece HRVI-a;
  • zadruge sa sjedištem i djelovanjem na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske (I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave);
  • zadruge sa sjedištem i djelovanjem na područjima na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom;
  • zadruge certificirane za ekološku proizvodnju.

 

Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstva hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva traje do 29. travnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content