Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije

Rok za prijavu

30 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti Požeško-slavonske županije u 2022. godini za ulaganja nastala od 01.12.2021. godine i koja su do trenutka podnošenja zahtjeva plaćena gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom i odnose se na:

Mjera 8. Potpora za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama

  • Sufinancirat će se troškovi sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na sajmovima i manifestacijama u Republici Hrvatskoj.
  • Prema dostavljenim računima sufinancirat će se prihvatljivi troškovi: najam prostora na manifestaciji, kotizacije – do 50% iznosa plaćenog računa troškovi smještaja – do 50% iznosa plaćenog računa, ali ne više od 100,00 kn/noć putni trošak se sufinancira temeljem računa za gorivo ako se putuje privatnim vozilom ili prema plaćenoj karti.
  • Maksimalan iznos koji se može isplatiti po sudjelovanju na jednoj manifestaciji je 1.500,00 kuna.

 

Mjera 9: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

  • Sufinancirat će iznos do 50% vrijednosti računa za: projekti promidžbe i marketinške pripreme proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, izrada vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže), ekološka certifikacij, uvođenje HACCP sustava, GlobalGap, ISO standarda i drugih sustava kvalitete te trošak analiza proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište.
  • Maksimalan iznos koji se može isplatiti po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna.

 

Mjera 10: Potpora za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

  • Za adaptaciju prihvatljiv trošak su računi izvođača radova, a kod opremanja je prihvatljiva nabava dugotrajne proizvedene imovine (opreme namijenjene preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda.
  • Za adaptaciju je potrebno priložiti dokaz o legalnosti objekta (preslika građevinske dozvole ili rješenje o izvedenom stanju)
  • Maksimalan iznos koji se može isplatiti po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije.

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Izjava se nalazi u Zahtjevu za potporu).

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno do dana 30. studenog 2022. godine e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr (ispunjeno, potpisano, skenirano) ili poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34000 Požega.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv, podnositelji zahtjeva mogu pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content