Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke osobe (SOPG, OPG ili obrt)

Rok za prijavu

1 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Predmet natječaja

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koja su do trenutka podnošenja zahtjeva plaćena gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom poljoprivrednog gospodarstva i odnose se na:

Mjera 1. Kupovina mehanizacije, strojeva i opreme

Priznaju se investicije nastale od 03.07.2020. godine do trenutka podnošenja zahtjeva.

Minimalni iznos pojedinačnog računa koji se prilaže mora biti veći od 1.000,00 kn. Potporom će se sufinancirati troškovi nabave nove i/ili rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Rabljena oprema i mehanizacija ne smije biti starija od 10 godina i to mora biti ne dvojbeno vidljivo na dostavljenom računu.

Mjera 2. Biljna proizvodnja

Priznaju se investicije nastale od 01.12.2020. godine do trenutka podnošenja zahtjeva.

Minimalni iznos pojedinačnog računa koji se prilaže mora biti veći od 1.000,00 kn.

2.1 Kupnja certificiranih sadnica višnje, trešnje, lješnjaka, šljive, jabuke, kruške, marelice, breskve i vinove loze.

Financira se kupnja najmanje 40 istovjetnih sadnica.

2.2 Izgradnja novih ili rekonstrukciju postojećih plastenika minimalne površine 100 m2.

Potpora se ostvaruje za nabavu konstrukcije i pokrova, nabavu opreme i uređaja za proizvodnju: sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova i stelaža i sl.

2.3 Kupovina sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, sustava za obranu od tuče (stupovi, mreža i dr.) materijala za ograđivanje usjeva i nasada (stupovi žica, mreža i sl.) uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora i sl.

Mjera 3. Stočarska proizvodnja

Priznaju se investicije nastale od 01.12.2020. godine do trenutka podnošenja zahtjeva.

Minimalni iznos pojedinačnog računa koji se prilaže mora biti veći od 1.000,00 kn.

3.1 Kupovina rasplodnih životinja ovce, koze (starost od 12-36 mjeseci), uzgojno valjane sinje za rasplod, izvorne i zaštićene pasmine peradi starije od 3 mjeseca.

3.2 Kupovina folije i mreže za spremanje voluminozne krme (bala sjenaže) temeljem dostavljenih plaćenih računa.

3.3 Troškova umjetnog osjemenjivanja svinja/goveda.

Potpora u iznosu od 50% troška umjetnog osjemenjivanja temeljem priloženog računa veterinarske organizacije.

3.4 Ograđivanje površina za držanje stoke.

Potpora u iznosu od 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova kupovine materijala za ograđivanje (stupova, žica, mreža i sl.) uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.

Mjera 4. Pčelarstvo prihrana pčelinjih zajednica

Priznaju se investicije nastale od 03.08.2020. godine do trenutka podnošenja zahtjeva.

Minimalni iznos pojedinačnog računa koji se prilaže mora biti veći od 200,00 kn.

Mjera 5. Analiza tla, poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane

Priznaju se investicije nastale od 01.12.2020. godine do trenutka podnošenja zahtjeva.

Potpora se dodjeljuje za analizu svih vrsta primarnih poljoprivrednih proizvoda, kvalitete stočne hrane i/ili tla u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja se bave biljnom ili stočarskom proizvodnjom, kako bi se primjenom rezultata analize, kontrolom i racionalizacijom troškova postigla rentabilnija proizvodnja.

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke osobe (SOPG, OPG ili obrt).

Ukupno najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine po jednoj mjeri iznosi 10.000,00 kn, a korisnik se može javiti na najviše tri mjere.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno do dana 1. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content