Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se: Obiteljski domovi, Pružatelji socijalnih usluga  do 20 korisnika, Pružatelji socijalnih usluga od 21-50 korisnika, Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika, Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

Rok za prijavu

10 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva pružatelje socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka da se u skladu s ovim Javnim Pozivom prijave za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Predmet Javnog Poziva: Pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili, toplinske energije i/ili plina, kojima će se ublažiti udar od porasta cijena.

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • Obiteljski domovi,
  • Pružatelji socijalnih usluga  do 20 korisnika,
  • Pružatelji socijalnih usluga od 21-50 korisnika,
  • Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika,
  • Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka.

 

Za dodjelu financijske podrške u okviru ovog Javnog Poziva planiran je iznos od 1.000.000,00 eura. Najniži iznos financijske podrške na mjesečnoj razini koji će se dodijeliti po pojedinačnoj prijavi: 80,00 eura. Najviši iznos financijske podrške na mjesečnoj razini koji će se dodijeliti po pojedinačnoj prijavi: 540,00 eura.

Navedeni iznos utrošit će se za pružatelje socijalnih usluga koji su već obuhvaćeni Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (KLASA: 402-05/22-01/1, URBROJ: 524-07-03-01/3-23-55 od 2. kolovoza 2023.), kao i za pružatelje socijalnih usluga koji će se javiti na ovaj Javni Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2024. godine do 15 sati.

Cjelovitu dokumentaciju potrebno je na propisan način poslati na e-mail adresu: energenti@mrosp.hr.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content