Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

15 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Predmet natječaja

U sklopu ovog Poziva, potiču se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (Narodne novine, 136/21), izuzev info ploča i turističke signalizacije, arheoloških nalazišta te dijela planinarske infrastrukture koja se odnosi na planinarske putove i planinarska skloništa.

Ulaganja se potiču kroz:

 • građenje nove javne turističke infrastrukture,
 • rekonstrukciju postojeće javne turističke infrastrukture,
 • opremanje javne turističke infrastrukture.

 

Svrha ovog Poziva je doprinos strateškim ciljevima iz Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine. Strategijom je definiran razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj s ciljem podizanja kvalitete života i rada lokalnog stanovništva te gospodarskog i društvenog napretka hrvatskog društva u cjelini.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje infrastrukture,
 • opremanje infrastrukture,
 • ulaganje u obnovljive izvore energije,
 • ulaganja u digitalizaciju.

 

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

 • PDV ako je nepovrativ,
 • trošak građenja (troškovi pripremnih, zemljanih, građevinsko-obrtničkih,elektrotehničkih, strojarskih i dr. radova),
 • trošak ulaganja u plovila i plutajuće objekte,
 • trošak opremanja, uključujući multimediju i opremu za proizvodnju obnovljivih izvora energije (nabava, transport, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju),
 • troškovi nabave i uvođenja digitalnih rješenja (softver),
 • troškovi hortikulturnog uređenja (natapni sustavi, pripremne radnje, sadni materijal (sadnice stabala, grmova i trajnica), radnje sa sadnim materijalom),
 • komunalni doprinos te trošak priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu,
 • troškovi stručnog i projektantskog nadzora.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu osiguran je u Državnom proračunu RH u ukupno planiranom iznosu od 1.450.000,00 EUR.

U sklopu ovog Poziva najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 69.000,00 EUR.

Ministarstvo sufinancira 100% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav TuRiznica od 18. ožujka u 12:00h do 15. travnja u 23:59h.

Objavljeni natječaj

Skip to content