Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska

Rok za prijavu

15 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.

Sredstva su namijenjena za projekte koji uključuju elemente inovativnosti u funkciji održivog razvoja turizma u skladu s novim trendovima u turizmu:

  • eko turistička destinacija;
  • turizam s elementima volonturizma (turist-volonter);
  • turistički proizvod koji pruža lokalno iskustvo (npr. turistima se pruža mogućnost sudjelovanja u tradicionalnim igrama, kulturnim, gospodarskim aktivnostima, svakodnevnom životu i sl.);
  • primjena IT tehnologije u kreiranju turističkog proizvoda destinacije (npr. virtualna stvarnost-omogućiti „posjet“ teže dostupnim lokacijama – spilje, arheološka nalazišta i sl. osoba s ograničenom pokretljivosti).

 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

  • srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je  800.000,00 kn.

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

  • 25.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola;
  • 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

 

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom:

„Prijava na javni poziv – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2021.“ – ne otvarati“.

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content