Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije.

Rok za prijavu

30 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv potpore za preradu poljoprivrednih proizvoda

Predmet natječaja

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti Požeško-slavonske županije u 2021. godini za ulaganja nastala od 01.01.2021. godine i koja su do trenutka podnošenja zahtjeva plaćena gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom i odnosi se na:

Mjera 8. Potpora za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama

Sufinancirat će se troškovi sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na sajmovima i manifestacijama Republici Hrvatskoj.

Prema dostavljenim računima sufinancirat će se prihvatljivi troškovi: najam prostora na manifestaciji, kotizacije do 50% iznosa plaćenog računa, troškovi smještaja do 50% iznosa plaćenog računa, ali ne više od 100 kn/noć, putni trošak se sufinancira temeljem računa za gorivo ako se putuje privatnim vozilom ili prema plaćenoj karti.

Maksimalni iznos koji se može isplatiti po sudjelovanju na jednoj manifestaciji je 1.500,00 kn.

Mjera 9. Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

Sufinancirat će se iznos do 50% vrijednosti računa za:

9.1 Projekti promidžbe i marketinške pripreme proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala , izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranih postojećih proizvoda, izrada vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže)

9.2 Ekološka certifikacija, uvođenje HACCP sustava, Global Gap, ISO standarda i drugih sustava kvalitete,

9.3 Trošak analiza proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište

Mjera 10. Potpora za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

  • Za adaptaciju prihvatljiv trošak su ručni izviđači radova, a kod opremanja je je prihvatljiva nabava dugotrajne proizvedene imovine (opreme namijenjene preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda),
  • Potrebno priložiti dokaz o legalnosti objekta (preslika građevinske dozvole ili rješenje o izvedenom stanju).

 

Ukupno najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine po jednoj mjeri iz ovog poziva iznosi 10.000,00 kn.

Sredstva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici za sve mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se do 30.11.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content