Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji ispunjavaju uvjete Poziva

Rok za prijavu

10 listopada, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“

Predmet natječaja

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“.

Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora male vrjednosti iz Programa „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“ („ Požeško – slavonski službeni glasnik“ broj 9/22).

Svrha javnog poziva je stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti, jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Cilj javnog poziva je ublažavanje rizika energetskog siromaštva kod ciljanih subjekata u dijelu povećanja troškova potrošnje plina za mikro i male poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo.

Namjena javnog poziva je sufinanciranjem aktivnosti olakšati mikro i malim poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih troškova izazvanih poremećajima na europskim i svjetskim tržištima.

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • ostvarili su subvenciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja putem Poziva za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh,
  • u cijelosti su u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Požeško-slavonske županije,
  • do dana podnošenja prijave imaju uredno podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (izuzeće su subjekti kojima je sukladno posebnim propisnima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza), ispunjavaju uvjete za odobrenje potpore male vrijednosti prema odredbama važeće Uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore,
  • korisnik i s njim povezani subjekti nisu u postupku pred stečajne nagodbe, stečaja, likvidacije,
  • korisnik nije vlasnik ili suvlasnik druge tvrtke ili obrta koja je u postupku pred stečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

 

U okviru Javnog poziva realiziraju se Mjera 1. “Potpora za povećane troškove cijene isporučenog plina”.

Prihvatljivi troškovi: troškovi potrošnje iskazani na računu za plin izdanom od strane prihvatljivog pružatelja usluga

Iznos bespovratne potpore koji će se po pojedinom zahtjevu dodjeljivati može iznositi do maksimalnog iznosa potpore dobivene sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno najviše do 20.000,00 kuna/2.654.46 EUR (Fiksni tečaj konverzije (1 EUR/eur/€ = 7,53450 kn/kuna/KN/HRK).

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, a obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj stranici Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici poštom putem preporučene pošiljke: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega, uz naznaku: Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“.

Prijave se mogu podnijeti do 10. listopada 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content