Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište na području Požeško-slavonske županije

Rok za prijavu

30 studenoga, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjere ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište na području Požeško-slavonske županije.   

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

  • sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu;
  • opremanje, uređenje i prilagodbu prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera;
  • nabava repromaterijala (osim hrane i pića);
  • nabava sitnog inventara i sredstava te
  • sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 koje treba detaljno i jasno obrazložiti u prijavnom obrascu.

Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:

  • 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog;
  • minimalno 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu;
  • najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV;
  • najmanji iznos potpore je 5.000,00 kuna.  

Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije za ovu namjenu, a najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Požeško-slavonska županija će informaciju o tome objaviti na svojoj internet stranici.

Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na naslov: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, 34000 Požega.

Objavljeni natječaj

Skip to content