Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište na području Požeško-slavonske županije

Rok za prijavu

30 studenoga, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjere ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište na području Požeško-slavonske županije.   

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

  • sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu;
  • opremanje, uređenje i prilagodbu prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera;
  • nabava repromaterijala (osim hrane i pića);
  • nabava sitnog inventara i sredstava te
  • sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 koje treba detaljno i jasno obrazložiti u prijavnom obrascu.

Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:

  • 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog;
  • minimalno 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu;
  • najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV;
  • najmanji iznos potpore je 5.000,00 kuna.  

Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije za ovu namjenu, a najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Požeško-slavonska županija će informaciju o tome objaviti na svojoj internet stranici.

Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na naslov: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, 34000 Požega.

Objavljeni natječaj

Skip to content