Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke osobe/obrti s prebivalištem odnosno sjedištem na području Požeško-slavonske županije koji su primami proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju plaćene račune za prihvatljive troškove

Rok za prijavu

30 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv pčelarima za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Predmet natječaja

Potpora se dodjeljuje za prehranu osnovnog stada u pčelarstvu ili prihranu pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada i kupovinu i korištenje Nacionalne staklenke.

Subvencionirati će se troškovi namijenjeni za:

  • prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu do 30 kuna/košnici,
  • za kupovinu i korištenje Nacionalne staklenke u iznosu do 1,00 kuna/komad,
  • za provođenje Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Požeško- slavonske županije u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kuna.

 

Korisnici potpore su fizičke osobe/obrti s prebivalištem odnosno sjedištem na području Požeško-slavonske županije koji su:

  • primami proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
  • upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju plaćene račune za prihvatljive troškove.

 

Minimalni iznos pojedinačnog računa koji se prilaže mora biti veći od 300,00 kn ( s PDV-om). Maksimalni iznos potpore je 5.000.00 kuna po korisniku. Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su plaćeni računi nastali u periodu od 01.04.2021. godine do dana podnošenja zahtjeva. Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova već izvršenog ulaganja.

Svi iznosi na računima moraju biti iskazani u kunama i glasiti na nositelja poljoprivrednog gospodarstava. Potpore se neće dodijeliti korisnicima potpore koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug s bilo koje osnove prema državnom ili županijskom proračunu.

Javni poziv otvorenje do iskorištavanja sredstava, ali ne dulje od 30.11.2022. godine.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se: e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr (dokumenti potpisani i skenirani) ili poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content