Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su: vrhunski sportaši, bivši i sadašnji, kojima je izdano rješenje o kategorizaciji sportaša I., II. i III. kategorije od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, državljani Republike Hrvatske, osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak.

Rok za prijavu

31 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv Natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u 2023. godini bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima

Predmet natječaja

Cilj Natječaja je stvaranje uvjeta za pristup obrazovanju bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima.

Natječaj je podijeljen u četiri područja:

  • PODRUČJE A – Stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera.
  • PODRUČJE B – Stipendiranje školarina kojima se potiče osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu.
  • PODRUČJE C – Stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije.
  • PODRUČJE D – Stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima (ne uključuje studij kineziologije).

 

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su:

  • vrhunski sportaši, bivši i sadašnji, kojima je izdano rješenje o kategorizaciji sportaša I., II. i III. kategorije od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
  • državljani Republike Hrvatske,
  • osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak.

 

Prihvatljivi programi za stipendiranje su:

  • studijski programi koji se provode na visokim učilištima i programi osposobljavanja i usavršavanja koji se provode u ustanovama za osposobljavanje odraslih u području sporta, koji imaju odobrenje tijela državne uprave nadležnog za područje obrazovanja,
  • studijski programi koji se provode na visokim učilištima u akademskoj godini 2023./2024.,
  • programi koji se provode u ustanovama za obrazovanje odraslih za osposobljavanje i usavršavanje stručnog kadra u sportu, a koji su upisani u razdoblju od 1. studenog 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

 

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u ukupnom iznosu od 238.901,00 eura/1.800.000,00 kuna te raspoređena po područjima kako slijedi: Područje A – 40.000 €, Područje B – 20.000 €, Područje C – 40.000 €, Područje D – 138.901 €.

Prijave se podnose elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na poveznici: https://issobrasci.gov.hr/Prijava/.

Rok za slanje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content