Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske

Rok za prijavu

20 listopada, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini

Predmet natječaja

Provedbom mjere predlaganja knjiga za otkup narodnim knjižnicama Ministarstvo kulture i medija povećat će se dostupnost vrijedne knjige te promicati kultura čitanja. Ova mjera provodi se kao dopuna redovnoj knjižničnoj nabavi za koju Ministarstvo kulture i medija također osigurava proračunska sredstva.

Otkupom knjiga obuhvaćat će se knjige hrvatskih izdavača na hrvatskome jeziku i to:

  • vrijedna djela suvremene domaće književnosti,
  • prijevodi suvremene svjetske književnosti,
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost,
  • djela domaće i prijevodne (književne, znanstvene i stručne) esejistike i publicistike
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

 

Za otkup narodnim knjižnicama propisivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2023. i tijekom 2024. godine koje u trenutku prijave na Javni poziv nisu starije od 6 mjeseci, samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga), Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

Prijave za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama mogu se podnositi do 20. listopada 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content