Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju ili više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije te destilateri.

Rok za prijavu

28 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za ostvarivanje prava na potporu u mjerama:

  • destilacija vina u kriznim slučajevima
  • potpora za krizno skladištenje vina

 

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu  potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju, a cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja u ovim okolnostima.

Na ovaj Poziv proizvođač može ponuditi vino iz vlastite proizvodnje koje je u pogledu enoloških zahtjeva pripremljeno za tržište i drži se u spremnicima, posudama u kojim se drži otvorena roba. Iznimno se u mjeri kriznog skladištenja mogu osim vina koja se drže uskladištena kao otvorena roba (rinfuza) prijaviti vina koja su u predpakovinama (boca/butelja) za koja je izdano Rješenje za stavljanje vina na tržište. Nedovršena proizvodnja vina nije prihvatljiva. Isti proizvođač vina može sudjelovati u provedbi  samo jedne krizne mjere iz Nacionalnog programa.

Unutar mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju ili više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije te destilateri.

Obveza korisnika mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima kao:

  • proizvođača vina je da u roku koji mu Agencija za plaćanja utvrdi proda i isporuči vino destilateru na destilaciju i podnese zahtjev za potporu za isporučeno vino i troškove transporta;
  • destilatera je da u roku koji mu Agencija za plaćanja utvrdi, kupi i prihvati od proizvođača vino za destilaciju te isto destilira i podnese zahtjev za potporu za troškove destilacije te u daljnjim koracima alkohol dobiven destilacijom koristi ili proda s namjerom koja je isključivo u skladu s odredbom članka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2020/592.

 

Sredstva se dodjeljuju kao potpora za destilaciju 2.000.000 litara vina,  iznos potpore iznosi okvirno 5,00 kuna/litri odnosno od 0,54 EUR/litri do 0,84 EUR/litri zavisno o stvarnom udjelu alkohola u vinu prilikom isporuke.

Unutar mjere Potpora za krizno skladištenje vina podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju ili više proizvođačkih organizacija te međusektorske organizacije.

Sredstva se dodjeljuju kao potpora za krizno skladištenje 4.000.000 litara vina, potporu ostvaruje proizvođač vina u iznosu od 2,5 kuna/litri za vino iz vlastite proizvodnje predano na skladištenje u trajanju 60 dana.

Sa provedbom aktivnosti korisnici mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote.

Aktivnosti vezane uz destilaciju trebaju biti dovršene do 31.8.2021. godine, koji datum označava krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Razdoblje skladištenja može započeti sa 29.6.2021. godine. Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 27.8.2021. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31.8.2021. godine, a vrijeme trajanja skladištenja koje se može odobriti je 60 dana.

Rok za podnošenje prijava traje do 28.6.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content