Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj može biti jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

3 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave je iskazivanje interesa za sudjelovanjem u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u reformskoj mjeri C1.5.R2 – Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, ulaganju C1.5. R2-11 – Komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljiv prijavitelj može biti jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u javnom pozivu, dužne su o svom trošku izraditi jednostavno idejno rješenje komasacije (analizu postojećih podataka).

Osnovni uvjeti prihvatljivosti područja za provedbu komasacije sukladno reformskoj mjeri C1.5.R2 – Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju ulaganju C1.5. R2-11 – Komasaciji poljoprivrednog zemljišta utvrđuju se slijedećim redoslijedom:

  • katastarske općine na području jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave koja se prijavljuje na javni poziv, za koje je jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave prikupila suglasnost većine vlasnika poljoprivrednog zemljišta (sudionika komasacije) i to do najmanje 50% +1 vlasnik uz uvjet da imaju u vlasništvu najmanje 67% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta s područja na kojem se planira komasacija, neovisno radi li se o državnom ili privatnom vlasništvu;
  • katastarske općine u kojima je udio površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH najmanje 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u toj katastarskoj općini;
  • one jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave na kojima je unutar planiranog obuhvata komasacije provedena katastarska izmjera.

 

Provedba komasacije sufinancirana je sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane prijavitelja predviđeno u iznosu od 20%. Jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju iz vlastitih ili drugih izvora osigurati sredstva za sufinanciranje 20% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva poljoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama regionalne samouprave za iskazivanje interesa za provedbu komasacije – NE OTVARATI“.

Objavljeni natječaj

Skip to content