Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi razvrstani od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Predmet natječaja

Ovim putem Središnji državni ured poziva gradove Republike Hrvatske koje su razvrstani od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17), a sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja da se prijave za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima.

Gradovi razvrstani od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koji su:

  • a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića;
  • b) koji provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  • c) koji financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području grada.

 

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 962.534,00 € (7.252.212,42 kuna). Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 70,00 €/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 38.500,00 € za najviše 50 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Prijava se šalje isključivo putem pošte na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s naznakom „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“.

Objavljeni natječaj

Skip to content