Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Predmet natječaja

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Pravo prijave na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti najviše do 350.000,00 EUR.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

Prijava za sufinanciranje dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera
prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina“ (JP ZO – 9/2023).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content