Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na prijavu projekta podnošenjem prijave na Natječaj imaju organizacije civilnog društva, registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19)

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022)

Predmet natječaja

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projekata u području:

1. Zaštite okoliša

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

2. Energetske učinkovitosti

 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva, što je razvidna iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavnom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentna financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta, pri čemu se svaka projektna prijava može odnositi na jednu aktivnost.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn. Projekti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

Prijave projekata podnošenjem ponude dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno putem na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Prijava na Javni natječaj Fonda za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU 2/2022)“ – NE OTVARATI.

Udruge prijavljuju svoje projekte podnošenjem prijave sukladno Uputama za prijavitelje ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na mrežnoj stranici www.fzoeu.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content