Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

30 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021)

Predmet natječaja

Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša je sufinanciranje projekata u području:

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude na Natječaj imaju organizacije civilnog društva, registrirane prema Zakonu o udrugama (NN broj 74/14, 70/17, i 98/19).

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskim promjena, održivog razvoja, speleologije, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora.

 

Udruga se može javiti na Natječaj samostalno ili u partnerstvu.

Ponudu na Natječaj podnosi udruga koja je nositelj projekta. Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše najviše dva projekta u sklopu ovog Natječaja.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 2.200.000,00 kuna.

Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Prijave projekata podnošenjem ponude dostavljaju se preporučenom poštom ili osobnim putem na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Prijava na Javni natječaj Fonda radi sufinanciranja projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021) – NE OTVARATI.

Objavljeni natječaj

Skip to content