Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelju su udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Rok za prijavu

15 srpnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini

Predmet natječaja

Cilj natječaja je osiguravanje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog i pristupačnog turizma, a raspoređen je u dva programska područja.

Projekti će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:

  • PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu – planirani iznos 300.800,00 EUR.
  • PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu – planirani iznos 230.091,00 EUR.

 

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti:

  • PP1: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu
  • PP2: udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

  • PP1: seminari, radionice, kongresi, konferencije, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu; organizacija natjecanja; radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja; aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca.
  • PP2: programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom (seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom); programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu; radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti za oba programska područja (PP1 i PP2) su aktivnosti koje doprinose zelenoj (eko certifikati, prilagodba klimatskim promjenama i dr.) i/ili digitalnoj tranziciji (prilagodba i nadogradnja digitalnih alata, inovativna digitalna rješenja i dr. oblici) koje doprinose specifičnom cilju programskog područja.

Ukupna vrijednost Natječaja je 530.891,00 €. Iznos zatraženih sredstava može biti od 5.300,00 EUR do 26.600,00 EUR po projektu, a prijavitelj može tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta.

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti samo jedan projekt te je provođenje projekta u partnerstvu prihvatljivo, ali nije obavezno. Partneri unutar ovog javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt, odnosno ciljeve Javnog natječaja.

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem on-line obrasca prijave i učitavanjem svih propisanih obrazaca i propisane dokumentacije putem elektroničke usluge TuRiznica preko korisničkog sučelja e-Građani.

Rok za prijavu na Natječaj je 15. srpnja 2023. do 23:59 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content