Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju organizacije civilnog društva, registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU-1/2023)

Predmet natječaja

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projektnih aktivnosti unutar dva niže navedena prioritetna područja Natječaja.

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju organizacije civilnog društva, registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

Zaštite okoliša

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

Energetske učinkovitosti

 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Aktivnosti u zaštiti okoliša:

 • Projekti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe
 • Organiziranje ekoloških akcija čišćenja podmorja
 • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata
 • Aktivnosti za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama
 • Pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša
 • Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

 

Aktivnosti energetske učinkovitosti:

 • Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti
 • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 438.000,00 EUR.  Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.650,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.600,00 EUR.

Prijave projekata dostavljaju se poštom na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb uz naznaku „Prijava na Javni natječaj Fonda za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU 1/2023)“ – NE OTVARATI!

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content