Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova

Rok za prijavu

15 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Predmet natječaja

Predmet natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Cilj natječaja je poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 530.891,23 eura/4.000.000,00 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

  • je prijavitelj u polici osiguranja naveden kao osiguranik čije je jedno ili više lovišta osigurano policom osiguranja,
  • se pokriva samo rizik odgovornosti za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima,
  • prijavitelj sudjeluje s najmanje 30% u financiranju premije osiguranja,
  • je prijavitelj platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja prijave na ovaj Natječaj.

 

Natječaj je otvoren od 9. lipnja 2023. do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

Prijava se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. – ne otvarati“ .

Objavljeni natječaj

Skip to content